Akademik Veri Yönetim Sistemi

Fakülte / Yüksekokullar arası Proje Raporları

DKKP : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
DGUL : Diğer (Ulusal)
KBDP : Kalkınma Bakanlığı
TUBA : TÜBA Destekli Projeler
TBTK : TÜBİTAK PROJESİ
YKDP : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DGUA : Diğer (Uluslararası)
ARPR : ARAŞTIRMA PROJESİ
ÖKDP : Özel Kuruluşlar
Fakülte / Myo DKKP DGUL KBDP TUBA TBTK YKDP DGUA ARPR ÖKDP
Mühendislik Fakültesi 3 0 7 0 6 0 0 0 0
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 0 0 1 0 0 2 3 0 1
Meslek Yüksekokulu 1 1 0 0 0 0 0 0 0
İslami İlimler Fakültesi 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Eğitim Fakültesi 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Edebiyat Fakültesi 2 0 6 1 0 0 0 1 0