Akademik Veri Yönetim Sistemi

ISI Dergilerinde Indekslenen Makaleler (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.
Diğer Hakemli Dergilerde Indekslenen Makaleler (8)
Mimarlıkta Mit ve Metinlerarasılık: Eisenman’dan Fujımoto’ya Izgara | 2017 | YUSUF CİVELEK
(POST) MODERN BİR MİT OLARAK IZGARA: EISENMAN’IN KAVRAMSAL MİMARLIĞININ BAŞI VE SONU | 2017 | YUSUF CİVELEK
FERDİYETÇİLİK, KOLEKTİVİM VE SANAYİ ÜÇGENİNDE SANAT VE ZANAAT: “GELENEKSEL SANATLAR” MESELESİNİN AVRUPA’DA YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ | 2017 | YUSUF CİVELEK
Manifestoların Perspektifinden: Antonio Sant’xxElia Fütürist mi? | 2015 | YUSUF CİVELEK
Mescid ve Mimarî | 2014 | YUSUF CİVELEK
Rönesans’tan Modernizme Mimarlık Kuram ve Pratiğinde İdealleştirme Olgusu | 2012 | YUSUF CİVELEK
Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi | 2011 | YUSUF CİVELEK
Mimarlık, Tarihyazımı ve Rasyonalite: XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Modern Türk Mimarisinde Biçime Dayalı Sembolik Söylem Meselesi | 2009 | YUSUF CİVELEK
Hakemsiz Dergilerde Indekslenen Makaleler (11)
TURGUT CANSEVER’xxİN FİKRİYATINDA ÜSLÛP MESELESİ | 2019 | YUSUF CİVELEK
Bir Metinlerarası Mimarlık Okuması: Myoenji Kolumbaryumu | 2017 | YUSUF CİVELEK
Amanruya’nın Katmanları | 2017 | YUSUF CİVELEK
The Plight of the Traditional Arts | 2016 | YUSUF CİVELEK
Şehrin Sınırları | 2015 | YUSUF CİVELEK
Türk Sinemasında Yitirilen Tipik Karakterler ve Tipik Mekânlar | 2011 | YUSUF CİVELEK
Mimarlık Kuramında Mimari Çizim ve İdealleştirme | 2011 | YUSUF CİVELEK
Düzen ve Çeşitlemeden Karmaşıklık ve Çelişkiye: Mimari Güzelliğin Kaybolan Unsurları | 2010 | YUSUF CİVELEK
Turgut Cansever‟in Ardından | 2009 | YUSUF CİVELEK
İdeal Kent Miti Gerçekte Ne vaat ediyor? | 2009 | YUSUF CİVELEK
Tarih, Üslup ve Söylem: Türkiye’de Çağdaş Mimarlık Tezleri | 2003 | YUSUF CİVELEK
Yayınlanan Kitaplar (1)
On Weathering: the Life of Buildings in TimeZaman İçinde Mimari: Binaların Yaşamı ve Yaşlanması Üzerine | 2005 | YUSUF CİVELEK
Kitapta Bölüm (1)
Biraz Mağrur, Biraz Mağdur. Türk Sinemasında Kahramanlar | 2017 | YUSUF CİVELEK
Ansiklopedi Konuları (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.
Yayınlanan Bildiriler (5)
Designing the Undesignedness: Turgut Cansever’s Design for the Beyazıt Square | 9/25/2018 | FUPS2018 First International Conference on Future of Urban Public Spaces
Milli Kimlik ve Mimari Meselesi | 3/3/2017 | 3. Milli Kültür Şurası
Ferdî Yaratıcılık ile Kolektif Üretim Kutuplarında Mimarlık, Sanat ve Gelenek | 10/12/2016 | Sanatta Gelenek, Gelenekte Sanat Sempozyumu, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi
Turgut Cansever’in Fikriyatında Üslûp Meselesi | 3/7/2015 | “Bilge Mimar” Turgut Cansever Sempozyumu
TheWindow of De Laborde: TheBirth of HistoricalContext ofArchitectural Site | 7/5/2007 | Livenarch III: contextualism in architecture (3rd International Congresss on LiveableEnvironmentsand Architecture
Sanatsal Faaliyetler (3)
Erciyes Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İkiz Eğitim ve Büro Binaları, 1995-1996 | 01.12.1995 |
Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu, 1996 | 01.03.1996 |
Erciyes Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri İkiz Dekanlıkları, 1995-1996 | 01.02.1996 |