Akademik Veri Yönetim Sistemi

Tez Danışmanlık Bilgileri
İslâm Mimarisinde Geometrik Tezyinatın Anlamı ve Son Dönem Mimariler Üzerinden Yeniden Okunması | BÜŞRA DURAL |
Modernizmin RevizyonuBağlamında Geleneğin İhyası | Meryem Betül Bilir |
Modernizm ve Vernakülerizm Bağlamında Hasan Fethi | Enes Uyar |
Modernizm ve Rejyonalizm (Bölgeselcilik) Bağlamında Türkiye Mimarlık Gündemi Üzerine BirDeğerlendirme | Recep Sir |
Kentin Dönüşümü: TarihiÖrneklerin İrdelenmesi veBugüne Dair Çıkarımlar | Betül Acar |
Gotik Mimarlığın Doğulu Kökenleri: Avrupalıların Ortaçağ Mimarisinde Tespit Ettiği İslami İzler | Sibel Çolak |