Akademik Veri Yönetim Sistemi

ISI Dergilerinde Indekslenen Makaleler (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.
Diğer Hakemli Dergilerde Indekslenen Makaleler (13)
Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütselbağlılığın aracılık etkisi. | 2018 | MELEK ASTAR
The Relationship of Sport, Stress, Anxiety and Depression: Preliminary Study | 2018 | MELEK ASTAR
FACTORS AFFECTING BURNOUT, STRESS MANAGEMENT, AND JOB SATISFACTION OF HEALTH PROFESSIONALS: A COMPARISON OF OCCUPATION GROUPS FROM ISTANBUL | 2017 | MELEK ASTAR
Çocuklar için Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon Ölçeği’xxnin (CES-DÇ-Tr) Türkçe’xxye Çevirisi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. | 2016 | MELEK ASTAR
A Microeconometric Analysis of Household Consumption Expenditure Determinants for Both Rural and Urban Areas in Turkey | 2012 | MELEK ASTAR
An Empirical Analysis of the Determinants of Household Poverty in Turkey | 2012 | MELEK ASTAR
Interest Reaction Function of the Central Bank The Case of Czech Republic | 2012 | MELEK ASTAR
An Econometric Analysis of Engel s Curve Household Food and Clothing Consumption in Turkey | 2012 | MELEK ASTAR
Faiz Oranı Hareketleri Üzerinde Enflasyon Açığı Üretim Açığı ve Döviz Kuru Açığının Etkisi | 2011 | MELEK ASTAR
Türkiye de Özel Sigortayı Etkileyen Faktörler Logit Modeli | 2011 | MELEK ASTAR
Taylor Rule Is it an Applicable Guide for Inflation Targeting Countries | 2010 | MELEK ASTAR
Gelişmekte Olan Ükelerde Taylor Kuralı | 2010 | MELEK ASTAR
Logit ve Probit Modellerinde Uyum İyiliği Ölçüleri | 2010 | MELEK ASTAR
Hakemsiz Dergilerde Indekslenen Makaleler (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.
Yayınlanan Kitaplar (3)
Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik | 2019 | MELEK ASTAR
Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik | 2015 | MELEK ASTAR
Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik | 2014 | MELEK ASTAR
Kitapta Bölüm (2)
Recent Perspectives and Case Studies in FinanceEconometrics | 2018 | MELEK ASTAR
Researches on science and art in 21st Century Turkey | 2017 | MELEK ASTAR
Ansiklopedi Konuları (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.
Yayınlanan Bildiriler (16)
BRICS-TM Ülkelerinde Orta Gelir Tuzağının İncelenmesi | 9/3/2019 | XI. IBANESS ( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series) Kongreler Serisi
Türkiye’de hanehalkı özel sigorta harcamalarının belirleyicileri: tobit modeli uygulaması | 9/29/2018 | IBANESS Conference Series – Edirne
Reexamining the returns to education and wages in Turkey:supervised machine learning methods | 9/28/2018 | 8. International Congress On Current Debates in Social Sciences
Reexamining The Relationship Between Returns To Education And Wages in Turkey: Supervised Machine Learning Methods | 7/28/2018 | 8th International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES2018)
Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Aracılık Etkisi: Türkiye Örneği. | 3/24/2018 | IBANESS Conference Series – Tekirdag,
Life Values, Environmental Attitudes And Environmental Behaviors Of Employees: Turkish Sample. | 4/29/2017 | International Psychological Applications Conference and Trends
Sağlık Çalışanlarının Çalıştıkları Kurumların Kurum Kültürlerini Toplam Kalite Hasta Güvenliği ve Hasta HAkları Kavramları Açısından Değerlendirmeleri | 4/24/2014 | 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği KMongresi
Hastanelerin Yönetsel Sorunlarıın Analizi İki Özel Hastae Örneği | 12/11/2013 | 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi HSYK
Hasta Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Analizi Akredite Edilmiş İki Özel Hastane Örneği | 12/11/2013 | 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi HSYK
Hasta Güvenliği Kültürü ve Tıbbi Hatalar | 4/10/2013 | 7.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güveniği Kongresi
Türkiye için Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyümenin Ekonomerik Analizi | 12/12/2012 | 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi HSYK
The Validity of Taylor Rule in Developing Countries Multiomial Probit Model | 9/1/2010 | Türkiye Ekonomi Kurumu 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı
Examination Of The Relationship Between Emotional Stability, Personality And Procrastination Tendency On Working Women | | International Psychological Applications Conference and Trends
Analysis of Engel Curve using Robust Regression in Turkey | | 4th International Conference on Social Sciences
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği | | "13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Sıralı Tercih Modelleri ile İncelenmesi | | Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
Sanatsal Faaliyetler (0)
Gösterilecek veri bulunamadı.