Akademik Veri Yönetim Sistemi

Tez Danışmanlık Bilgileri
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Bireylerin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeylerine Etkisi | NAZİRE AYŞENUR GÜNDOĞAN YILMAZ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARI İLE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ | ERDİ BAHADIR | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Müzik Bölümü Öğrencilerinde Performans Anksiyetesi, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | MUSAB BİLAL GENCER | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
DUYGUSAL ZEKA VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ | ELVAN COŞKUN | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişki | VOLKAN TAHA ŞEKER | Beykent Üniversitesi
Hemşirelerde örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi: üniversite hastanesi örneği | FATMA UMUTLU | Okan Üniversitesi