Akademik Veri Yönetim Sistemi

Tez Danışmanlık Bilgileri
Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişki | VOLKAN TAHA ŞEKER | Beykent Üniversitesi
Hemşirelerde örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi: üniversite hastanesi örneği | FATMA UMUTLU | Okan Üniversitesi