Akademik Veri Yönetim Sistemi

Akademisyen Ünvana Göre Yaş Ortalaması
Ünvan Yaş Ortalaması
PROF. DR. 64
DOÇ. DR. 51
DR. ÖĞR. ÜYESI 45
ÖĞR. GÖR. 34
ARŞ. GÖR. 27