Akademik Veri Yönetim Sistemi

Akademisyen Ünvana Göre Yaş Ortalaması
Ünvan Yaş Ortalaması
PROF. DR. 60
DOÇ. DR. 50
DR. ÖĞR. ÜYESI 42
ÖĞR. GÖR. 32
ARŞ. GÖR. 26