Akademik Veri Yönetim Sistemi

Akademisyen Ünvan Dağılımı
Ünvan Personel Sayısı
PROF. DR. 37
DOÇ. DR. 17
DR. ÖĞR. ÜYESI 77
ÖĞR. GÖR. 86
ARŞ. GÖR. 77
Toplam 294