Akademik Veri Yönetim Sistemi

Akademisyen Ünvan Dağılımı
Ünvan Personel Sayısı
PROF. DR. 40
DOÇ. DR. 20
DR. ÖĞR. ÜYESI 80
ÖĞR. GÖR. 92
ARŞ. GÖR. 82
Toplam 314