Akademik Veri Yönetim Sistemi

Akademisyen Cinsiyet Dağılımı
Kadın Erkek
129 185